17 gebrandschilderde glazen

0p 1 december 2003 is een boek verschenen over de 'Zeventien Gebrandschilderde Glazen in de Oudshoornse kerk', waarin een totaal beeld van de glazen en van de schenkers van de glazen wordt gegeven.

De zeventien gebrandschilderde glazen in de Oudshoornse Kerk Dick Peters

 

Bovendien worden de betekenis en de onderlinge verhoudingen tussen de schenkers en hun relatie tot de kerkstichter Cornelis de Vlaming beschreven. Het geheel wordt opgeluisterd met portretten van de schenkers en mooet kleurenafdrukken van alle glazen.

 

De initiatiefnemers tot het publiceren van dit boek zijn de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn en de Vriendenkring van de Oudshoornse kerk. De auteur is de heer D.C. Peters, predikant te Alphen aan den Rijn. De uitgever is de Stichting Rijnlandse Historiën. Lay‑out en druk worden verzorgd door Drukkerij‑Vis‑Offset te Alphen aan den Rijn.

 

Dit boek wil een bijdrage leveren aan het in stand houden van ons culturele erfgoed en is bestemd voor elke Alphenaar, die geïnteresseerd is in de lokale geschiedenis, en voor eenieder die belang stelt in kerkelijke kunstschatten. De familie‑ en stadswapens in de gebrandschilderde glazen van de Oudshoornse kerk zijn representatief voor de machtsverhoudingen in ons land in de jaren dat de gebrandschilderde glazen in het kerkgebouw werden aangebracht (1666‑1671).

 

Zo komt de lezer bij voorbeeld te weten, waarom Prins Willem III een raam schonk maar ook het Hoogheemraadschap van Rijnland en professor Nicolaas Tulp, toenmalig medicus en anatoom te Amsterdam. Ook wordt aandacht besteed aan de allegorische voorstellingen in de top van de glazen. De glazen in de Oudshoornse kerk zijn uniek doordat ze als geheel de eeuwen hebben doorstaan. Bovendien is er in Nederland geen tweede kerkgebouw te vinden waarin een complete serie gebrandschilderde glazen met uitsluitend familie‑ en stadswapens bewaard is gebleven.

 

 

Inhoudsopgave : 

 • Voorwoord
 • Ter inleiding
 • De kunst van het glasschilderen
 • Kerkglazen in de zeventiende eeuw
 • Cornelis de Vlaming, ambachtsheer en stichter van de kerk
 • De bouw van de Oudshoornse kerk (1663‑1665)
 • Het plaatsen van de gebrandschilderde glazen (1666‑1671)
 • De glasschilders
 • De heraldische betekenis
 • De glazen en de schenkers beschreven
 • De glazen en het huis van Oranje‑Nassau
 • De lotgevallen van de glazen en de restauraties na 1671
 • Literatuur en bronvermelding

 

Dick Peters (1946) was werkzaam in managementfuncties op het terrein van human resources. Daarnaast werkte hij als part-time voorganger bij vrijzinnige geloofsgemeenschappen. Momenteel is hij onder andere predikant van de Remonstrantse gemeente in Alphen aan den Rijn. Als amateur historicus publiceerde hij in diverse bladen en werkte mee aan andere boeken over de lokale geschiedenis en andere onderwerpen. Hij heeft als lid en voormalig ambtsdrager een speciale band met de gemeente en het kerkgebouw van Oudshoorn.